Groei mogelijk maken


Onderwijsadvies + 1

Onderwijsadvies + 1  staat voor leren en innoveren: Wat goed is, is goed, maar kan het ook beter? Stilstand is achteruitgang, daarom wil ik altijd 1 stap verder kijken. De wereld om ons heen verandert, hoe kan je zo meebewegen dat het leren van de leerlingen wordt geoptimaliseerd? 

Onderwijsadvies + 1 staat ook voor duurzaam veranderen. Bij leren is  1 stap verder vaak goed te overzien, daardoor blijf je gemotiveerd, omdat je de zone van naaste ontwikkeling op zoekt. Bij 3 stappen (+3) of 4 stappen (+4) bestaat de kans dat het leren stopt, omdat je te veel van je zelf vraagt. Bij het geven van trainingen en workshops en het begeleiden van veranderingsprocessen houd ik deze +1 gedachte altijd in de gedachten. Hoe kan je die stappen nemen in de school en in de klas opdat het leidt tot beter onderwijs en dat de stappen die genomen worden haalbaar zijn voor de betrokkenen.


‘Goed onderwijs betekent dat een leerling altijd een stap verder komt: + 1’.

 

 
E-mailen
Bellen
LinkedIn