Groei mogelijk maken


Op maat

Als onderwijsadviesbureau werk ik vaak en het liefst op maat.  Er is verschil in een workshop, training, inspiratiesessie of thema-avond.

Verschil in type aanbod

Workshop De tijd is kort (tussen de 60 en 90 minuten). Kenmerkend voor een workshop is dat je na een kort stukje theorie  zelf aan de slag gaat. Het is praktijkgericht en er is sprake van kennisdeling met elkaar.

Training Bij een training is er meer tijd om je te verdiepen in het onderwerp. Een training duurt langer dan 90 minuten of wordt aangeboden in meerdere sessies met tussenpozen. Omdat er meer tijd is, kan nieuw gedrag meer eigen worden gemaakt.  Bij meerdere bijeenkomsten zijn er ook vaak verwerkingsopdrachten.

Inspiratiesessie Korte bijeenkomst met als doel deelnemers te motiveren of te inspireren. Ervaring en beleving speelt een belangrijke rol. Doel is een bepaalde attitude, bewustzijn of motivatie te creëren.

Thema-avond Een (informatie)avond voor ouders waarin een onderwijsinhoudelijk thema aanbod komt. Theorie wordt afgewisseld met praktische voorbeelden, demonstraties en opdrachten. 

Hieronder staan verschillende voorbeelden  van workshops, trainingen, inspiratiesessies en thema-avonden. 

Aanbod van trainingen, workshops. inspiratiesessies en thema-avonden

Succes !!!

Succes !!!

Inleiding Hoe draag je bij aan het succes van je kind? Een thema avond voor ouders over ontwikkeling en groei.

Beschrijving Successen behalen voelt goed. Zeker als het gaat om de successen van je kind. Hoe kan je je kind optimaal laten groeien en ontwikkelen. Hoe ga je om met teleurstellingen? Welke mindset/ manier van denken is nodig om iets te bereiken. Welke invloed heb jij als ouder op de mindset van je kind? Hoe zet je jouw kind in zijn of haar kracht?

Type Webinar of thema-avond op school

Doelgroep Ouders van kinderen in het PO, VO of MBO

Leren Leren

Leren Leren

Inleiding Wat is leren leren? Hoe kan ik als docent het leerproces stimuleren? Welke leerstrategieën zijn effectief?

Inhoud In deze training krijg je informatie over: • Het tienerbrein • Metacognitie en zelfregulatie • Effectieve leerstrategieën • Niet-effectieve leerstrategieën

Type Workshop, training of thema-avond

Doelgroep Vakdocenten, mentoren en ouders

Formatief Handelen

Formatief Handelen

Inleiding Wat is formatief evalueren? Hoe pak ik dat aan in de klas?

Beschrijving Onderwerpen die aan de orde komen: • Wat is formatief evalueren? • Waarom formatief evalueren? • Werken vanuit leerdoelen • Feedback geven en feedbackcultuur • Wat te doen na de check? • Welke werkvormen kun je iedere les gebruiken?

Type workshop of training

Doelgroep docenten en schoolleiders

Feedback geven in de klas

Feedback geven in de klas

Inleiding ‘Ik begrijp het belang van feedback geven wel, maar hoe doe ik dat met zoveel leerlingen in de klas?’

Beschrijving Onderwerpen die aan de orde komen: • Hoe geef je feedback? • Wanneer is deze feedback het meest effectief? • Hoe geef je vorm aan feedback geven in de les? • Hoe creëer je een feedbackcultuur?

Type workshop of training

Doelgroep Docenten VO en MBO

Differentieren

Differentieren

Inleiding Hoe ga ik om met verschillen in de klas?

Beschrijving Onderwerpen die aan de orde komen: • Wat is differentiëren? • Waarom differentiëren? • Welke werkvormen kun je toepassen om te differentiëren? • Formatief evalueren en differentiëren

Type workshop of training

Doelgroep docenten VO en MBO

ICT tools in de les

ICT tools in de les

Inleiding Hoe kan ik mijn lessen interactiever en aantrekkelijker maken met ICT toepassingen? Welke digitale tools zet ik in met welk doel?

Beschrijving Onderwerpen die aan de orde komen: • Waarom ICT in je les? • Met welk doel zet je ICT in? • Efficiënt inzetten van digitale tools. • Welke tool past bij welke fase van de les? • Delen van diverse ICT tools

Type workshop

Doelgroep docenten en mentoren VO en MBO

Activerende didactiek

Activerende didactiek

Inleiding Wat kan je inzetten om de (denk)activiteit van de leerling te prikkelen? Hoe krijg ik leerlingen van een passieve rol naar een actieve rol?

Beschrijving Onderwerpen die aan de orde komen: • Waarom activerende didactiek? • Met welk doel zet je een werkvorm in? • Welke werkvorm in welke fase van de les? • Delen van diverse activerende werkvormen.

Type workshop of training

Doelgroep docenten VO en MBO


Onderwijsadvies + 1 is onderdeel van Vernieuwenderwijs.
Vernieuwenderwijs.nl is een platform van, voor en door docenten die interesse hebben in onderwijsinnovatie. Hier vind je artikelen, video’s, downloads, boeken en andere tips over de nieuwste ontwikkelingen, gedachtes over onderwijs, onderzoeken, professionalisering, apps en tools en lesideeën. Alles is waar mogelijk geschreven met een praktische insteek.

Met onze ervaring, kennis en expertise op het gebied van lesgeven en veranderkunde helpen we scholen te werken aan beter onderwijs, aan de hand van thema’s als formatief handelen, leerdoelen, digitale didactiek en leerstrategieën. Dit doen we door innovatietrajecten te begeleiden, onderwijsadvies te geven en workshops en lezingen te verzorgen.


 
E-mailen
Bellen
LinkedIn